27. maj 2017

Napoved preizkušenj

Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; 27 in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. 
To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Iz shodnic vas bodo izobčili; pride celo ura, ko bo vsak, kdor vas umori, mislil, da opravlja bogoslužno daritev. In to bodo počeli, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. Toda te stvari sem vam povedal, da se boste spominjali, ko pride njihova ura, da sem vam jaz povedal.  
(Jn 15,26-16,4a)

Jezus je v svojem govoru pri zadnji večerji obljubil apostolom, da jim bo po svojem vnebohodu poslal Svetega Duha, ki bo pričeval o njem. Gospodov vnebohod je dogodek, ki pri kristjanih na splošno ne zbuja posebne pozornosti, pa vendar gre za zelo pomembno stvar. 

Dokler je Jezus živel na zemlji, je bilo njegovo delovanje prostorsko zelo omejeno. Jezus ni mogel istočasno hoditi po dveh ali več različnih geografskih prostorih. Ni mogel biti istočasno v Jeruzalemu in v Kafarnaumu. Sveti Duh lahko veje, kjer koli hoče (cf. Jn 3,8). Jezus se danes nahaja na desnici Boga Očeta, zato je apostol Pavel postavil naslednje retorično vprašanje: "Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas?" (Rim 8, 34) Pomembna Jezusova naloga na Očetovi desnici je torej, da posreduje za nas. Sv. pavel je glede tega na drugem mestu še bolj jasen: "Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus." (1Tim 2,5) Nekatere cerkve trdijo, da obstajajo tudi drugi sredniki in srednice, kamor štejejo Gospodovo mater Marijo in svetnike, Božja beseda pa je tu več kot jasna: srednik je samo eden in to je Jezus Kristus.   On se pri nebeškem Očetu kaže in posreduje za nas (cf. Heb 9,24). Sveti Duh pa je tisti, ki spreobrača duše grešnikov in vodi Božje izvoljene. 

Jezus ni napovedal svojim nasledovalcem lagodnega življenja, prej nasprotno. Obljubil je preganjanje: "Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas; če so se držali moje besede, se bodo tudi vaše."  (Jn 15,20b)  Timothy Keller je nekje zapisal: "Jezus ni bil samo prijeten fant, ki je na svetu delal dobre stvari. Prijetnih fantov ne križaš. Križaš grožnje." Ljudje ne maramo slišati temeljnega sporočila Svetega pisma, ki nam pravi, da smo pokvarjeni tako na razumskem, kot na čustvenem in voljnem področju. Ne gre sicer za kvantitativno pokvarjenost, torej tako, ki ne bi mogla biti še večja, ampak za kvalitativno pokvarjenost, ki zadostuje za večno pogubljenje. Izven Jezusa ni odrešenja, kar  je za mnoge moteče. Religije tega sveta pravijo: "Delaj to in to in odrešen boš!" Jezus pravi: "Izpolnjeno je. Veruj vame in rešen boš." (Jn 19,30. cf. Jn 3,16ss. 14,1)

Ko Bog močno deluje, takrat tudi satan pospešeno deluje in skuša zmesti Božje delovanje, saj ve, da ima na razpolago le malo časa (cf. Raz 12,12). Toda zaveda se, da je njegovo delo enako Sizifovemu.  Apostol Pavel piše: "Toda trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna svoje in: 'Naj odstopi od krivice vsak, kdor kliče Gospodovo ime.'" (2Tim 2,19) V tej vrstici nas najprej hrabri, ko pravi, da Gospod pozna tiste, ki so njegovi in da jih nihče ne more iztrgati iz njegove roke (cf. Jn 10, 28.29). Na koncu vrstice imamo  opozorilo, naj odstopi od krivice vsak, ki kliče Gospodovo ime. Dehjstvo je, da nihče ne more služiti dvema gospodarjema (cf. Mt 6,24), iz istega vrelca pa tudi ne more hkrati pritekati  sladka in grenka voda (cf. Jk 3,11). Duhovna shizofrenija pošilja v svet zmedena in nasprotujoča si sporočila.

Za vse, ki gredo skozi takšne in podobne preizkušnje, veljajo Jezusove besede: "Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami." (Mt 5,11.12)  Toda Bog je edini in najvišji plačnik za njihovo zvestobo ter stanovitnost!


Ni komentarjev: