13. junij 2017

Vsa resnica je Božja resnica


2. člen Belgijske veroizpovedi pravi: "Boga spoznavamo na dva načina. Najprej po njegovem stvarjenju, ohranjanju in upravljanju vesoljstva, ki je pred našimi očmi kot čudovita knjiga, v kateri nas vse stvaritve, velike in majhne, kakor črke vodijo k premišljevanju nevidnih lastnosti Boga, kot sta njegova mogočnost in božanskost, o katerih govori apostol Pavel v Rim 1,20. Vse te stvari zadostujejo, da prepričajo ljudi in jih puščajo brez opravičila. Drugič, Bog se nam je dal še bolj jasno in popolno spoznati po svoji sveti in božanski Besedi, in sicer v toliko, kolikor potrebujemo v tem življenju,Bogu v slavo in nam v odrešenje."

Kljub temu danes mnogi protestantski teologi trdijo, da je edini način, preko katerega lahko kaj vemo o Bogu, tisto, kar govori razodeta Božja beseda v Svetem pismu. V to skupino sta spadala tudi Francis Schaeffer in slavni Karl Barth. 

R. C. Sproul je v svoji kratki razlagi argumentiral, zakaj se ne strinja z omenjenimi teologi, ampak z ljudmi, kot sta bila Avguštin in Tomaž Akvinski, ki sta poleg teologije, ki temelji na razodetju, upoštevala tudi naravno teologijo ter da naravna teologija ničesar ne odvzema Božjemu razodetju v Svetem pismu. 
Ni komentarjev: