3 obrazci edinosti


V to skupino sodijo trije obrazci Reformirane cerkve: Belgijska ali Nizozemska Veroizpoved, Heidelberški katekizem in Kánoni sinode v Dordrechtu.


Belgijska veroizpoved ...............KLIK >>>

Heidelberški katekizem ............KLIK >>>

Kánoni sinode v Dordrechtu ......KLIK>>>