13. september 2008

Merilo krščanskih palačink

Med današnjo pošto smo pri nas doma prejeli tudi propagandno gradivo politične stranke, ki je na svoje partijsko bandero z mastnimi črkami napisala pridevnik "krščansko". Vsakič, ko se neka politična stranka okiti z navedenim pridevnikom, ali se začne pred javnostjo sklicevati ter zaklinjati na krščanske vrednote, mi postane sumljiva. Naučil sem se, da politično opletanje s krščanskim imenom zelo hitro privede do njegove zlorabe, na koncu pa nikomur ne prinese nič dobrega. Še več, prinese le osramotitev krščanskega imena. Saj se še nekateri spominjamo italijanske "krščanske" demokracije in njenega neslavnega konca. Teolog Karl Barth je nekje napisal, da kjer se veže krščansko ime na politiko ali karkoli drugega, tam več ne raste trava.

Še bolj zanimivo je, da ima omenjena stranka v svojem programu tudi zanimivo misel, ki pravi, da je človek merilo vsega. Vinko Ošlak je (še v svojih rimskih letih) nekje zapisal: "Humanizem temelji na domnevi, da se vsakdo sme imeti za mero vseh stvari. Ker pa so stvari na tem svetu lahko urejene samo po eni meri in ne hkrati po dveh ali celo po šestih milijardah mer, kolikor jih kandidira za urejanje sveta danes, so vsi ljudje sistemsko vrženi v tekmo in boj za prvenstvo, čigava mera bo obveljala. Tam, kjer je vsak človek zase mera vsega bivajočega in nebivajočega, se kot mera za vse, za svet, uveljavi mera tistega, ki je v smislu tega urejanja najmočnejši, ne pa mera tistega, ki bi bil najbližji resnici. Če ima prav Protagora, potem je največji zlikovec, prav tako mera vseh stvari, kakor njegova nedolžna žrtev. Potem je največji nevednež prav tako mera vseh stvari, kakor največji poznavalec. Potem je največji šarlatan prav tako mera vseh stvari, kakor največji izvedenec ali umetnik." * Merilo, ki nam ga ponuja ta takoimenovana "krščanska" stranka je torej zelo nejasno., saj ne vemo niti, katerega konkretnega človeka si je postavila za merilo. (abstraktni ljudje namreč ne obstajajo). Pa tudi s krščanstvom nima nobene zveze. Sveto pismo nikjer ne postavlja človeka kot merila vsega. Tega tudi Jezus ni delal. Enako apostol Pavel, ki je nekje napisal: "[S]aj so vsi grešili in so brez Božje slave," (Rim 3,23 SSP). To da s(m)o vsi grešili je torej skupni imenovalec vseh šestih milijard meril, ki hodijo po zemlji, pa tudi tistih, ki so nekoč hodila. z eno samo izjemo, ki je Bogočlovek Jezus Kristus. Posebej na kristjane pa se nanaša nadaljevanje: "[O]pravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu." (Rim 3,24 SSP) Seveda si kristjan ne išče meril tam, kjer jih je iskala in našla "krščanska" stranka.

In kaj imajo s tem palačinke? Skladno z Barthom bi bile krščanske palačinke močno osmojene. Enako kot krščanska stranka s svojimi poganskimi merili.
*Vinko Ošlak, Mir in vojna, Društvo apokalipsa, Ljubljana 2004. Str. 114.Ni komentarjev: