14. september 2015

Kdo pride h Kristusu?


Jezus tudi pravi, da ni mogoče, da ne bi tisti, ki ga k njemu pritegne Oče, prišel k njemu. On pravi v Jn 6,37: »Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni.« Kakor je nemogoče, da bi neka oseba prišla h Kristusu, ne da bi jo pritegnil Oče, enako ni mogoče, da oseba ne bi prišla h Kristusu, če jo Oče pritegne k njemu. Tukaj sta vključena dva odločilna elementa. Po eni strani mora oseba, ki hoče biti odrešena, priti h Kristusu. Aktivno in voljno sprejetje Jezusa Kristusa je tu bistveno. Po drugi strani je to aktivno in voljno sprejetje Jezusa Kristusa zagotovljeno s tem, da je Oče dodelil Jezusu Kristusu določene ljudi.

Sam StormsNi komentarjev: