27. oktober 2012

Duhovni boj

"Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih." (Ef 6,12)

Zgornji stavek v Svetem pismu je zelo pomemben, a so kristjani žal premnogokrat pozabili nanj, ali pa ga sploh niso poznali. V naših življenjih  se velikokrat pojavijo dogodki in ljudje, ki  nam povzročajo takšne ali drugačne težave. 

Pri tem se vse preradi spozabimo in se spravimo na ljudi, o katerih smo prepričani, da nam povzročajo krivico, oziroma za katere vemo, da delujejo odkrito v nasprotju z Božjo voljo. Tu gre lahko za politike, bojevite ateiste, islamiste, rimske katoličane, "liberalne kristjane" in še za koga. Obramba je razumljiva stvar, toda če so naša obrambna prizadevanja usmerjena proti ljudem, smo zelo zgrešili. Apostol Pavel nam pravi, da se naš boj ne bije proti krvi in mesu. To pomeni, da se naš boj ne bije in da se ne sme biti proti ljudem. 

Pravi objekt našega boja so vladarstva in oblasti, svetovni gospodovalci mračnosti in duhovne sile v nebeških prostorih. Gre za peklenske sile, hudičeve zaveznike, ki obvladujejo svet, kolikor jim seveda  Bog dopušča. Sv. Janez ni zaman zapisal: "Mi vemo, da smo od Boga in da ves svet tiči v zlu." (1Jn 5,19) Seveda se bo kdo našel in rekel, da vse le ni tako črno, kajti "v glavnem smo še kar dobri".  Toda ta "še kar" pomeni zavajanje samega sebe. Tudi to je posledica delovanja prej omenjenih sil.

Proti tem silam pa se ne da upreti drugače, kot z resnico, pravičnostjo, pripravljenostjo za oznanjevanje evangelija miru, vero, z mečem Duha, ki je Božja beseda in z molitvijo (cf. Ef 6,14-18).  Pri tem je prav in koristno, da si vzamemo k srcu Janezove besede: "Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je tisti, ki je v vas, večji od onega v svetu," (1Jn 4,4) in "[V]se, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera." (1Jn 5,4) 

Bogu hvala za milost vere, ki daje zmago v duhovnem boju. 


1 komentar:

osvobojen pravi ...

Bogu hvala!