01. januar 2015

Blagoslovljeno leto 2015!

Gospod, ti si bil naše prebivališče
od roda do roda.
Preden so bile rojene gore
in si oblikoval zemljo in svet,
od vekov in na veke si ti Bog.
Zakaj v tvojih očeh je tisoč let
kakor včerajšnji dan, ki je minil,
kakor nočna straža.  
12 Tako nam daj spoznati štetje naših dni,
da pridemo do srčne modrosti.
(Iz Psalma 90)  

Čas je enosmerna pot, ki se začenja s tistim trenutkom, ko je bil ustvarjen skupaj z materialnim svetom.  Njegov tok je nepovraten. Po njem se lahko prosto sprehaja v katerikoli smeri le On, ki ni vezan na čas in prostor, in je Bog od vekov na veke, kot pravi Mojzes, kateremu pripisujejo 90. psalm, iz katerega so vzeti zgornji odlomki.  

Njemu, ki biva izven časa in prostora, čas nič ne pomeni. Mi, kot prigodna bitja, omejena s časom in prostorom, si tega niti ne moremo  prav  predstavljati. Zelo dobro pa si lahko predstavljamo čas našega življenja. Zato je prav, da skupaj z Mojzesom prosimo Gospodarja in Stvarnika časa, da nam nakloni pravo spoznanje  naših dni, da pridemo do prave modrosti, s katero bomo mogli ločevati  bistvene stvari v življenju od nebistvenih ter se v času, ki nam  ponuja skorajda nešteto izbir, odločiti za prave prioritete.

Pisec Pisma Hebrejcem je zelo dobro vedel, kaj je bistveno, ko je zapisal:  "In kakor je človeku namenjeno enkrat umreti, po tem pa sodba." (Heb 9,27 CHR) Čas teče. Vsakomur se bo enkrat iztekel, zato je prav, da se naučimo šteti naše dni in se pripravimo na finale. Ta priprava je neskončno pomembna, kajti za srečen konec obstaja en sam recept, ki se v najkrajši možni obliki glasi takole: "Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš." (Apd 16,31) 

"Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve!" (2Kor 6,2b) In naj bo vsem v  blagoslov novo leto, v katero vstopamo! Ni komentarjev: