11. december 2016

Ali je pravi?

 Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: "Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?" Jezus jim je odgovoril in dejal: "Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj." Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: "Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. 10 Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
                                                                                                                                     (Mt 11,2-10)
Neki judovski rabin  je izjavil (dostop do vira), da je islamski prodor v Evropo, kateremu smo priča v zadnjem času, odlična novica. Da gre za odlično novico je utemeljil s tem, da naj bi migrantski vdor pomenil konec Evrope in krščanstva ter pospešil prihod Mesija.   S tem je ta gospod dokazal, da je enako zaslepljen, kot so bili njegovi kolegi in rojaki pred dva tisoč leti, ki so spregledali  Mesija, ki je prišel mednje: "V svojo lastnino je prišla (Beseda - Logos, op. Diz.), toda njeni je niso sprejeli." (Jn 1, 11) 

Ta izjava ortodoksnega rabina  nas pravzaprav ne sme čuditi, kajti celo nekateri Jezusovi najbližji so za določen čas podvomili vanj.  Janez Krstnik je bil Mesijev predhodnik, a je celo on podvomil vanj. Ko se je zaradi politično nekorektnih izjav, oziroma zaradi verbalnega delikta na račun Heroda Antipa znašel v ječi, je začel približno takole razmišljati: "Če je Jezus res Mesija, zakaj me ne reši iz ječe? Zakaj dopušča, da me bodo obglavili? Tu nekaj ne more biti v redu."  Zato je poslal odposlance (Luka pravi, da sta bila dva), da bi razčistil s svojimi dvomi. Vprašanje : "Kdo je Jezus?" je torej zelo staro, a še vedno aktualno.  Zakaj ni Bog poslal Odrešenika že prej, zakaj je odlašal? Zakaj se Jezus še ni vrnil? Zakaj Bog dopušča, da njegovi ljudje še danes trpijo v različnih delih sveta in so  ponekod preganjani podobno kot Janez Krstnik?  Jezus je s prostim  navajanjem prerokb iz knjige preroka Izaija in z dejstvom, da so se  na njem te prerokbe uresničevale,  sporočil Janezu, da je pravi in naj ne čaka drugega. Naš Gospod je ozdravljal slepe, hrome, gobave, gluhe, obujal mrtve in ubogim oznanjal blagovest odrešenja. Torej je bil pravi, čeprav ne po meri okusa pravovernega Juda v njegovem času. Jezus Janeza ni grobo zavrnil zaradi njegovega dvoma, ampak ga je le blago opomnil, ko je rekel:  "Blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj." (Mt 11,6) 

Jezus  kot Mesija (Kristus)  tudi danes večini ni zares všeč. Za ene je pretrd, za druge premehak, za nekatere prezgoden, za druge prepozen,  za nekoga preveč enostaven, za drugega preveč zapleten, spet za koga tretjega  popolnoma nestvaren...  Toda, Bog ima svoj način delovanja, svoj tajming in svoje odločitve. On je glede vsega  suveren.  Humanizem nas uči, da smo nekakšni bogovi, ki  smemo po svoji volji izbirati stvari, ki so nam povšeči. Toda Bog je še vedno Bog, ki suvereno odloča in predpisuje tisto, kar je prav in njemu všeč. Bog, s katerim lahko manipuliramo kot z duhom iz Aladinove svetilke, ni Bog. Izdelek, četudi je bil na začetku ustvarjen po Božji podobi, ne more odločati o tem, kakšen naj bo izdelovalec in temu izdelovalcu postavljati pogojev. 

Mesija, Jezus Kristus, je prišel odrešit ljudi pod Božjimi pogoji. Božji pogoj pa je v bistvu zelo enostaven: brez milosti ni odrešenja, milost pa je zastonjski dar Boga, ki ga prejme vsak, ki veruje. Janez Krstnik še ni mogel v polnosti razumeti evangelija, saj je bil tedaj evangelij oznanjevan skozi predpodobe in simbole, kajti Jezus Kristus še ni bil žrtvovan. Bistvo evangelija pa je: "On [Kristus, op. Diz.] je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja". (Rim 4,25)  Apostol Peter je rekel: "[P]o njem [po Kristusu, op. Diz.] se vam oznanja odpuščanje grehov.  In vsak, kdor veruje, dobi v njem opravičenje od vsega, od česar niste mogli dobiti opravičenja v Mojzesovi postavi." (Apd 13,38) Pa ne le v Mojzesovi, ampak v katerikoli postavi!  Kristus je naše opravičenje. O tem rabin z začetka tega prispevka ne ve nič, a žal tudi mnogi drugi ne.

Kaj pa ti? Ali veruješ in imaš zaradi te vere opravičenje? 

 

Ni komentarjev: