26. junij 2017

Pascal o človeku v prvobitnem in sedanjem stanju


Človekovo dostojanstvo je bilo v stanju nedolžnosti v tem, da je porabljal stvari in gospodoval nad njimi, danes pa je v tem, da se ločuje od njih in se jim podreja.
~Blaise Pascal


B. Pascal, Misli, Mohorjeva družba Celje, 1986. S. 190. 25. junij 2017

Ob dnevu državnosti

Pred štirimi leti sem ob dnevu državnosti objavil na tem spletniku   prispevek, ki se mi zdi še vedno aktualen, zato ga ponovno objavljam, vendar z nekaj manjšimi popravki in s kakšno dopolnitvijo. 

Država je nekaj, od česar vsi nekaj pričakujemo. Nekateri zelo veliko, celo preveliko. V Ameriki poznajo pregovor, ki pravi: "Če je tvoja vlada dovolj velika, da ti lahko vse da, potem je tudi dovolj velika, da ti vse vzame nazaj."  Zanašanje na državo, ki naj bi bila kot nekakšen Miklavž ali dedek Mraz, ki bi vse dal in vse uredil, torej ni niti najmanj pametno. Mussolini je nekoč dejal: "Država je vse, nič ni zunaj nje, nič ni proti njej." Gre za tipičen primer malikovanja države, oziroma za njeno pobožanstvenje. Taka totalitarna država ti zelo hitro vse vzame. 

Po drugi strani je država nekaj, kar potrebujemo, a ne zaradi tega, ker bi bili tako dobri, temveč zato, ker smo grešniki. Vprašanje je, kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo nikakršne oblasti. Zato je apostol Pavel  s tem v zvezi zapisal: "Ne nósi namreč meča zastonj; Božja služabnica je, ki se maščuje zavoljo jeze nad tistim, ki počenja húdo." (Rim 13,4b) Brezvladje (anarhija) prinese kaos in po navadi še večjo škodo kot najslabši možen režim. Spomnimo se samo brezvladja v Liberiji pred leti, ko so dvanajstletniki terorizirali ljudi s kalašnikovimi, anarhije v Somaliji in drugih podobnih primerov.  Tudi zato je Pavel napisal: "Vsak naj se podreja oblastem, ki so nad njim. Ni je namreč oblasti, ki ne bi bila od Boga. In te, ki so, so postavljene od Boga." (Rim 13,1) To seveda ne pomeni, da je Bog postavil oblastnike, kot postavlja šahist figure, ampak da je oblast nekako v skladu z Božjo voljo in to celo v primeru, če je ta oblast brezbožna ali poganska. Še več, kristjan je dolžan prispevati svoj delež pri skrbi za blaginjo države, kjer živi. Prerok Jeremija je polagal judovskim izgnancem v hiperpoganskem Babilonu na srce naslednje besede: "Skrbite za blaginjo mesta, kamor sem vas izgnal, in molite zanj h GOSPODU; njegova blaginja je namreč vaša blaginja." (Jer 29,7)  Babilon ni bil  neko nedolžno mesto, ampak velika in osvajalska mestna država,  imperij, ki je Božjemu ljudstvu vzel lastno državo in ga (v veliki meri) preselil v Babilon. Tudi sv. Pavel je pisal, naj molimo za oblastnike: "Predvsem te torej prosim: prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse oblastnike, da bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho."  (1Tim 2,1.2) Res je sicer, da se je to dogajalo pred Neronovim divjanjem, vendar kristjani tudi v času preganjanj niso odstopali od tega načela. 

Po drugi strani se kristjani niso kompromitirali z božanskim čaščenjem cesarja, oziroma države, ki jo je le-ta predstavljal. Tu so se dosledno držali principa: "Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!" (Apd 5,29b) Zato noben kristjan ne bi smel pristati na totalitarno tezo o državi, ki da naj bi bila vse!  Vsaka oblast teži k temu, da bi čim popolneje obvladovala tiste, ki jim vlada. Povsod kjer  je ta oblast totalna, je tudi obvladovanje totalno.  Zato je ločitev cerkve od države zelo dobra zamisel, ki zagotavlja cerkvi avtonomijo. V severnoevropskih državah, kjer imajo državne cerkve, se dogaja, da država preko imenovanja cerkvenega vodstva določa cerkveno disciplino in se posredno meša v verski nauk. Princip sola Scriptura so zamenjali s principom sola cultura. Vse to se je zgodilo zato, ker se cerkvena vodstva ne držijo apostolskega nauka: "Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem!"  
Imamo pa tudi cerkve, ki rade politizirajo in uporabljajo prižnico za širjenje političnih idej. Tudi to je nadvse problematično.  Russel D. Moore je s tem v zvezi zapisal: "Kar se tipično dogaja, je da  gredo cerkve, ki so očitno politične, v tako smer, da postanejo cerkve, ki jih nihče niti politično niti teološko ne jemlje resno." Ko začne cerkev nastopati s političnimi temami,  začne okolica nanjo gledati kot na politično organizacijo. Isto velja za  politično izpostavljene pastorje, teologe, duhovnike. Ker niso pravi politiki, postanejo politično irelevantni, ker se gredo politiko, postanejo tudi teološko irelevantni. Na dveh stolih se ne da sedeti. Kadar in kjer sta cerkev in država nekako zlizani, izgubljata obe. Obstajata dva napačna modela urejanja odnosov med cerkvijo in državo; na eni je cezaropapistični, značilen za vzhodno pravoslavje in nekatere protestantske države na severu in zahodu Evrope, na drugi pa, recimo mu "papocezaristični",  ki je bil  značilen za katoliške države. V prvem primeru država upravlja s cerkvijo, v drugem pa cerkev z državo. Nobeden od navedenih sistemov ne ustvarja pravih kristjanov, ampak  predvsem cerkveno članstvo. 

Kristjanu se ni prepovedano ukvarjati s politiko, toda cum grano salis! Tu je treba biti zelo pazljiv, kajti svet  v tem pogledu  opazi pri kristjanu celo tisto, česar  ni storil, kako potem ne bi opazil in potenciral dejanskih spodrsljajev?

Pred 467 leti nas je Primož Trubar v svojem Katekizmu krstil za Slovence. Od takrat naprej smo porabili štiri stoletja in pol, da smo se izoblikovali v poseben narod z lastno državo, za kar smo hvaležni Bogu. Države namreč ne nastajajo kar tako, mimogrede. Nič, kar se zgodi, ne nastane mimo Božje volje. On naj  blagoslovi našo zemeljsko domovino in nakloni svojo milost, da bi vsi njeni udje našli pot v nebeško domovino! 

24. junij 2017

Individualizem sodobnega evangelikalizma

"Jezusa Kristusa sprejemam za svojega odrešenika," pomanjšuje evangelij v introvertirani in egocentrični individualizem."
~Jürgen Moltmann 

Janez Krstnik

Pieter Bruegel St.: Janez Krstnik pridiga. Vir slike: Wikipedia

Zakaj je bil Janez Krstnik največji starozavezni prerok, čeprav se  ne pojavlja v Svetem pismu stare zaveze, ampak šele v Novi zavezi? Kdo je bil Janez Krstnik in kakšno vlogo je odigral v odrešenjski zgodovini?22. junij 2017

Med Staro in Novo zavezo


Med Staro in Novo zavezo zija široka časovna vrzel, dolga približno štiristo let. Toda tudi v tem času se je v Palestini dogajalo veliko stvari. Starozavezno obdobje se konča z Nehemijem, ki je pod perzijsko oblastjo obnovil jeruzalemski tempelj. Perzijsko oblast je zamenjala Aleksandrova Makedonija. Po njenem razpadu so dobili Palestino za krajši čas Ptolemejci, nato pa Selevkidi. V tem obdobju je nastala pravoverna ločina farizejev. Versko preganjanje pod Antiohom IV. Epifanom je sprožil upor Makabejcev, s katerim so si Judje izborili versko in politično svobodo...  Leta 63 pr. Kr. je Palestina padla pod Rimljane, ki so postavili Idumejca Heroda Velikega za vazalnega kralja...


21. junij 2017

Kako razumeti Biblijo?Tisti zunaj radi očitajo kristjanom poljubnost pri izbiranju starozaveznih zapovedi, ki naj bi jih izpolnjevali. Pa gre res za poljubnost, ali za nekaj drugega? 

O tem in še o čem govori Michael Horton. 


19. junij 2017

Starozavezni heroji


Stara zaveza opisuje množico potencialnih odrešenikov, ki končajo v spektakularnem polomu. To je zgodba o zdrsu v temo in obup. Celo nadebudni mesije potrebujejo Odrešenika.
~Justin Holcomb

18. junij 2017

Če Bog ne vlada svetu


Če Bog ne vlada svetu, mu bodo vladali tirani. 
~William Penn
 

Bogataš in LazarJezusova prilika o bogatašu in ubogem Lazarju, ki jo najdemo v Evangeliju po Luku 16,19-31, sodi med bolj znane prilike. V skladu s tradicionalnim lekcionarjem je to tema prve nedelje po Sveti Trojici. V zgornjem videu je posnetek pridige, ki jo je imel  na ta odlomek lani na tretjo adventno nedeljo Ian Garrett v jesmondski župnijski cerkvi v Newcastlu v Angliji.

Tema se nanaša na realnost pekla. V pridigi najdemo odgovore na vprašanje pravičnosti pekla,  končnosti pekla in kako se lahko izognemo večni kazni v peklu... Se morda zdi s tole preveč  srednjeveško?  V bistvu je staroveško, ker je o tem na veliko govoril  Jezus pred 2000 leti.