01. marec 2017

Misel za pepelnično sredo


Križ torej ni samo tisto, s čimer bi merili ali začeli meriti pravo razsežnost greha, ampak je tudi tisto, s čimer merimo, ali začnemo meriti resnično Božjo ljubezen. 
~ dr. Ian Hamilton

27. februar 2017

Jezus - vir ljubezni


Tudi ljubezen se, enako kot vera, ne zaneti s samoopazovanjem, ampak s pogledom na Jezusa, Začetnika in Dovršitelja naše vere.
~Edmund P. Clowney

26. februar 2017

Smer Jeruzalem
Zbral je okrog sebe dvanajstere in jim rekel: "Glejte! V Jeruzalem gremo in nad Sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. 32 Izročen bo namreč poganom, ki ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, vanj pljuvali, 33 ga bičali in umorili, in tretji dan bo vstal." 34 Vendar oni niso doumeli nič od tega. Ta govor jim je ostal prikrit in niso razumeli, kar je govoril.
35 Ko se je bližal Jerihi, je sedèl ob poti neki slepi mož, ki je prosil vbogajme. 36 Slišal je množico, ki je šla mimo, in spraševal, kaj je to. 37 Povedali so mu, da gre mimo Jezus Nazarečan. 38 Zavpil je: "Jezus, Davidov sin, usmili se me!" 39 Tisti, ki so hodili spredaj, so ga grajali, naj umolkne; on pa je še bolj vpil: "Davidov sin, usmili se me!" 40 Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga je vprašal: 41 "Kaj hočeš, da ti storim?" Dejal je: "Gospod, da bi spregledal." 42 Jezus mu je rekel: "Spreglej! Tvoja vera te je rešila." 43 In pri priči je spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga.  (Lk 18,31-43)

Ko se je Jezus nasmenil na svojo poslednjo pot v Jeruzalem in  zbral  dvanajstere okoli sebe svojih dvanajst apostolov ter jim natančno razložil, kaj se bo z njim tamkaj zgodilo, jim ni bilo nič jasno. Bilo jim je prikrito. V svojih glavah so si predstavljali Božje kraljestvo kot nekaj, kar bo Jezus na zmagovit način ustanovil v Izraelu. Učenci pravzaprav še dolgo niso razumeli, za katere vrste kraljestvo bo šlo, zato so ga celo malo pred njegovim pred vnebohodom vprašali:  "Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?" (Apd 1, 6b)  Kakorkoli, učenci so bili kakor tisti slepec pred Jeriho, ki je prosil vbogajme. 

Na nek način je tudi danes podobno. Ljudje, ki smo po naravi slepi za Boga (dejstvo je, da smo po naravi vsi cepljeni proti Bogu), se podobno kot slepi berač sprašujemo, kaj se dogaja okrog nas.  In potem nam nekdo oznani: "Jezus Kristus je umrl za naše grehe, in s svojim vstajenjem zagotavlja vsem, ki vanj verujejo ter se nanj zanesejo, popolno opravičenje od vseh grehov in večno življenje v Božjem kraljestvu."  Na to sporočilo se lahko odzovemo na dva načina. Lahko sploh ničesar ne doumemo, ker nam je ta govor tuj in nam ostane prikrit, mi pa gremo mirno naprej, kot da se ni nič zgodilo. Lahko pa skupaj s slepim beračem zavpijemo: "Jezus, Davidov Sin, usmili se me!" Jezus je poslal po slepega berača in ga dal pripeljati predse, da  se je uresničila Božja beseda izrečena po preroku Joelu: "Vsak, kdor bo klical GOSPODOVO ime, bo rešen." (Jl 3,5) Berač je bil rešen svoje slepote, ker je veroval, da ga Jezus more ozdraviti. Beraču ni bilo treba ničesar storiti, da bi bil ozdravljen.  Veroval je in je spregledal. 

Tudi nam grešnikom ni treba ničesar storiti, da bi uvideli svojo duhovno slepoto in spoznali, da smo na poti pogubljenja. Toda ne glede na to, kako velik je naš greh, ga Božja milost  neskončno presega. In še vedno velja, da se GOSPOD odzove vsaki osebi, ki iskreno kliče njegovo ime.  Zato je Kristus ob drugi priložnosti povedal: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje." (Jn 3,16) 

Na začetku svoje zadnje poti v Jeruzalem je Jezus z besedo in dejanjem razodel namen svojega prihoda na svet in sicer, da bi  s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil vse, ki  v veri pridejo k njemu, podobno kot je pristopil slepi berač. Konec koncev smo pred neskončnim Bogom vsi samo berači, oziroma, kot se glasijo zadnje besede, ki jih je  izrekel Martin Luther na smrtni postelji: "Vsi smo berači. To je res." Tako je, berači na poti v nebeški Jeruzalem.

25. februar 2017

24. februar 2017

Blizu ali daleč od milosti?


Bog je gotovo obljubil svojo milost ponižnim, se pravi tistim, ki so obupali nad sabo (1Pt 5,5). Človek pa se ne more res popolnoma ponižati, dokler ne ve, da je njegovo odrešenje povsem zunaj njegovih moči, sklepov, prizadevanj, volje ali del, temveč je povsem odvisno od presoje, sklepa, volje in dela nekoga drugega, namreč edinole Boga. Dokler bo prepričan, da sam lahko vsaj kanec prispeva k svojemu odrešenju, se zanaša nase in ne obupa dokončno nad seboj. Zato se ne poniža pred Bogom, temveč domneva, upa ali pa si vsaj želi, da bi se našel kraj, čas ali neko delo, ob pomoči katerega bo naposled dosegel odrešenje. Kdor pa sploh ne dvomi, da je vse odvisno od Božje volje, ta povsem obupa nad seboj  in nič ne izbira, temveč čaka na Božje delovanje, in ta je najbližji milosti, da bo odrešen[...]

~Martin Luther, O usužnjeni voljiIz: Martin Luther, Izbrani spisi, Nova revija. Ljubljana 2001. S. 417

23. februar 2017

Prisluhni besedi - postni seznam


Ste vedeli, da ponavljanje iste stvari tri tedne vsak dan zapored ustvari navado?

Bi želeli, da je Kristus vaš vsakdanji kruh in da je vaša navada, da živite v Njem in po Njem?

Vabimo vas, da stopite v akcijo – vsak dan v postu vam bomo posredovali posnetek Božje Besede. 

Prejeli ga boste na mail in poslušali kadarkoli v dnevu.

Prepričani smo, da ste s tem, ko se boste pridružili akciji, postavili odlične temelje za hojo skupaj z Jezusom. Verjamemo, da je to tista pot, ki prinaša mir in veselje.

Posnetke boste lahko poslušali na naši spletni strani (vsak dan boste po e-pošti prejeli povezavo) ali na svojem priljubljenem predvajalniku podcastov (iTunes, Stitchr, ...).

Vsak dan ob 19:45 jih boste lahko slišali tudi na Radiu Ognjišče.
Vir: Svetopisemska družba Slovenije>>>

 

Kaj pa prvotna cerkev?


Prvotna cerkev ni imela ne stavb, ne denarja, ne političnega vpliva, a je kljub temu obrnila svet na glavo.

~J. D. Greear


22. februar 2017

Odprta vrata


Vrata usmiljenja so odprta, nad vrati pa je napis: »Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike.« Med besedo »rešil« in naslednjim izrazom »grešnike« ni nobenega pridevnika. Ne govori o skesanih grešnikih, oživljenih grešnikih, senzibilnih grešnikih, užaloščenih grešnikih ali vznemirjenih grešnikih. Ne, ampak govori preprosto o grešnikih. Zatorej vem, da kadar pridem, torej ko pridem danes h Kristusu (čutim namreč, da moram v svojem življenju pristopati h Kristusovemu križu enako, kot sem moral pred desetimi leti, ko sem prišel k njemu prvič), si ne drznem priti kot prebujen ali oživljen grešnik, ampak še vedno kot grešnik, ki v svojih rokah ne prinaša ničesar. 
~Charles H. Spurgeon
 

21. februar 2017

Je naše razumevanje Boga neustrezno?John MacArthur je v svoji kratki, jedrnati in udarni razlagi pojasnil, da je vzrok mnogim težavam v sodobni cerkvi naše  pojmovanje tega, kdo in kaj je dejansko Bog...