13. december 2015

Cerkev v vmesnem času

Tizian: Janez Krstnik. Vir: Wikipedia
Ko so ti [Janezovi odposlanci, op. Diz.] odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: "Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. 10 Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj."  (Mt 11,7-10)

Janez Krstnik je bil tisti, ki je pripravljal ljudi v Palestini na Jezusov prvi prihod. Ni živel v palači, kjer bi užival kraljevsko udobje, ampak v zelo skromnih razmerah. V času, v katerem živimo, se velikokrat obnašamo, kot da pričakujemo le praznik Jezusovega rojstva, oziroma, kot da je Jezusov prvi prihod vse, kar se nas tiče. 

Toda adventni čas je veliko več kot spomin na pretekli dogodek, je opomin na dogodek, ki se bo zgodil ob neznanem času. Kristjani čakamo Jezusov drugi prihod, pa ne le mi, ampak vse stvarstvo: "Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine."  (Rim 8,22) Živimo v vmesnem času med dvema Gospodovima prihodoma, to je čas cerkve, ki pripravlja sebe in svet na Jezusov drugi prihod s tem, da oznanja evangelij vsemu stvarstvu ter krščuje v ime Očeta in Sina in Svetega Duha (cf. Mr 16,15. Mt 18,18-20). 

Ta vmesni čas je v mnogo čem čuden. Nekateri, ki pravijo, da oznanjajo evangelij, živijo v kraljevim podobnih  palačah, drugi se vozijo po svetu v lastnih letalih in dragih avtomobilih. Nekateri uživajo v aplavzu, ki ga zaradi svoje "odprtosti" in sprejemljivosti za posvetna merila  prejemajo od sveta. Ti seveda niso oznanjevalci evangelija odrešenja, ampak pogrebniki, ki v sodelovanju z duhom tega sveta pripravljajo duše za pekel. Najdemo jih v najrazličnejših bolj ali manj krščanskih denominacijah.  Janez Krstnik je nastopil z besedami: "Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!" (Mt 3,2) Z enakimi besedami je začel pozneje svojo zemeljsko službo naš Gospod (cf. Mt 4,17). Niti Janez Krstnik niti Jezus nista nastopila z: "Bog vas ima vse zelo rad, zato delajte kar koli hočete!" Oba sta začela s: "Spreobrnite se!"  

Tudi danes zvesti oznanjevalci evangelija pozivajo svet k spreobrnjenju. Evangelij namreč ni karkoli, ampak veselo oznanilo odrešenja, ki pravi, da je Jezus Kristus prišel na svet odrešit grešnike. Dokler se ne zavemo svoje grešnosti in potrebe po Odrešeniku, smo svetlobna leta daleč od odrešenja. Toda to še ni vse. Jezus Kristus je bil usmrčen za naše grehe, tretji dan vstal od mrtvih in nas vabi: "Hodi za menoj!" (Lk 5,27. 9,59)  Hoja za Kristusom nikomur ne jamči zemeljskega uspeha ali aplavza liberalnih medijev, prej nasprotno: "Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena," pravi Gospod (Mt 10,22. Mr 13,13)  Zvesti Jezusovi oznanjevalci imajo težave s posvetnimi mediji, sodišči in celo z lastno cerkvijo. Taka primera sta nemški pastor Olaf Latzel in angleški ulični oznanjevalec Michael Overd. Jezus takim zagotavlja: "Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega!" (Lk 6,22) Obratno velja za tiste, ki prinašajo izkrivljeni "evangelij" in držijo svoje poslušalce v grehu: "Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!" (Lk 6,26) Pred takimi oznanjevalci posvetne megle  je najbolj zdravo bežati, kar te nesejo noge.  

Mi pa prosimo Gospoda, ki je  ob svojem prvem prihodu poslal Janeza Krstnika kot svojega glasnika, naj stori, da  bodo služabniki in oskrbniki evangelija pred njegovim drugim prihodom  enako pripravljali pot s  spreobračanjem nepokornih src  tako, da bo našel Kristus  ob svojem drugem prihodu, ko pride sodit svet, ljudstvo, ki bo živelo v sozvočju z njegovo voljo.


Ni komentarjev: