25. januar 2016

Človekov problem


Ljudje si človekov problem zelo različno razlagamo. Že na vprašanje:  "Kaj je človekov osnovni problem?" bi dobili najrazličnejše odgovore. 

Humanizem pravi: "Problem je zunaj nas, rešitev je v nas." Človek naj bi bil sposoben rešiti vse probleme na svetu, če bi...  Eni pravijo, da bi morali bolj znanstveno razmišljati, drugi bi ta cilj dosegli z izobraževanjem, tretji z rušenjem tega krivičnega sveta in z graditvijo "pravičnejše" družbe (eno tako smo že imeli, a ni bil skoraj nihče, razen nomenklature, zadovoljen z njo).

Religija pravi: "Problem (če ta sploh obstaja) je (bolj ali manj) v nas, obenem pa  (bolj ali manj) izven nas." Rešitev problema (če obstaja) je znotraj nas. Mi smo tisti, ki z dobrimi deli, pobožnostmi, askezo, različnimi vajami in kar je še takega, rešujemo ta problem. 

Krščanstvo pravi: "Problem je v nas, rešitev je izven nas." Problem, o katerem govori krščanstvo, je greh, rešitev problema pa je Jezus Kristus. Tu ne mislim njegovih moralnih naukov, ampak pravičnost, ki jo je on sam s svojim življenjem in žrtvijo na križu prislužil vsem, ki vanj verujejo. 


Ni komentarjev: