01. avgust 2016

Opravičenje - Pavel : Jakob


Nauk o opravičenju je ključni novozavezni nauk. Ni čudno, da so se okoli njega spletle nekatere kontroverze. Protestanti smo prepričani, da se človek opraviči samo po veri. Potem pa pride mimo kak rimski katoličan ali pravoslavec in nam pomoli pod nos Jakobov list, kjer govori o tem, da je vera brez del mrtva in da se človek opraviči tudi po delih. Sta Pavel in Jakob v kontradikciji? Na nek način sta res, saj uporabljata iste izraze za različne stvari. Če se malce pošalim, tistem času še ni bilo pametnih teologov, ki bi uredili in poenotili teološko terminologijo. 

Kakorkoli, to problematiko so v svojem pogovoru na White Horse Inn osvetlili teologinja Whitney Gamble in teologi: Robert Godfrey, Justin Holcomb ter Michael Horton. 


KLIK za dostop do pogovora >>>


Ni komentarjev: