05. februar 2017

Ljuljka med pšenico

Vir slike: Wikipedia
Podal jim je drugo priliko; rekel je: "Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: 'Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?' Dejal jim je: 'Sovražen človek je to storil.' Služabniki pa so mu rekli: 'Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?' 'Nikakor,' je dejal, 'da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve.' Ob času žetve pa porečem žanjcem: 'Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.'"  
 (Mt 13,24-30)

Vrsta ljuljke lolium temulentum, je  zelo razširjen plevel  v Siriji in Palestini. Gre za enoletno travo s črnimi semeni, ki so strupena za človeka in živino. Dokler je še mlada, jo po videzu zelo težko ločimo od pšenice, med katero je zasejana. Tudi sicer so njene korenine tesno prepletene s koreninami pšenice. Ko pa oboje dozori, postane razlika med obema rastlinskima vrstama popolnoma očitna. Zaradi teh njenih lastnosti je poslužila Jezusu kot dobro ponazorilo tega, kako deluje Božje kraljestvo.  Ker ta prilika učencem ni bila razumljiva, jim  je naš Gospod podal še dodatno razlago, ki jo najdemo v Mt 13, 36-43.

Nebeško, oziroma Božje kraljestvo ni nekaj  abstraktnega, oddaljenega, saj pravi Jezus na drugem mestu: "Božje kraljestvo je med vami." (Lk 17,21c) Sejalec, o katerem pripoveduje prilika, je sam Jezus, ki je posejal seme Božjega kraljestva na njivi, ki predstavlja svet.  Seme predstavlja so sinove, oziroma otroke Božjega kraljestva, sovražnik, ki je posejal ljuljko, pa je Satan.  Ljuljkino seme, oziroma tisto, kar iz njega vzkali in zraste, so tisti, katere vodi Satan.  

Jezus je hotel s to priliko povedati, da  bodo sovražniki Božjega kraljestva  na tem svetu sobivali skupaj z otroki kraljestva. Toda sovražniki kraljestva ne bodo sobivali (in ne sobivajo)  le v svetu "tam zunaj", ampak tudi v vidni cerkvi. Kot so ljuljkine korenine prepletene s koreninami pšenice, tako so nepristni kristjani prepleteni v vidni cerkvi s pravimi kristjani.   Ob času žetve, oziroma ob koncu časov, se bo pokazala prava razlika, ko se bo dopolnilo število izvoljenih, se bo pokazala dejanska razlika med tema dvema kategorijama kristjanov. Takrat bo Bog izvršil dokončno in nepreklicno ločitev enih od drugih. Svoje izvoljene bo sprejel v večno življenje, ostale pa v večni ogenj. 

Ali si med Božjimi izvoljenimi? Če nisi, potem kljub vsemu še vedno ni prepozno, ali kot je povedal apostol Pavel: "Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve." (2Kor 6,2b) Naš Gospod pa vabi, ko pravi: "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje."  (Jn 3,16)  Zato ne zanemari Jezusovega poziva!

Ni komentarjev: