04. junij 2011

Spodbuda in opozorilo

"Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni;  in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. 

To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Iz shodnic vas bodo izobčili; pride celo ura, ko bo vsak, kdor vas umori, mislil, da opravlja bogoslužno daritev. In to bodo počeli, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. Toda te stvari sem vam povedal, da se boste spominjali, ko pride njihova ura, da sem vam jaz povedal."  (Jn 15,26-26,4a)


Evangeljska perikopa, ki se skladno s tradicionalnim lekcionarjem  bere na nedeljo po vnebohodu, se nanaša na dve pomembni stvari:

1. Vloga Svetega Duha
2. Napoved preganjanja.

 Vloga Svetega Duha ni v tem, da bi govoril ljudem o čemerkoli, ampak, da pričuje o Jezusu. Sveti Duh prihaja na svet v poslušnosti Bogu Sinu, a ne le njemu. Podatek, da izhaja iz Očeta, pomeni, da prihaja na svet tudi v poslušnosti Bogu Očetu. Oče in Sin sta nato poslala Svetega Duha v svet na dan binkošti. Sveti Duh pa ni edini, ki pričuje o Kristusu, o njem pričujejo tudi učenci. Učenci so ponavadi orodje, preko katerega pričuje Sveti Duh.

Poleg spodbudnega dela, ki govori o delovanju Svetega Duha je Jezus opozoril učence, da jih bo zagotovo doletelo preganjanje. Do tega je najprej prišlo v njihovem domačem, palestinskem okolju, pozneje pa tudi  širše. Mnogi so bili prepričani, da s preganjanjem Jezusovih učencev opravljajo boguvšečno delo, še več, prepričani so bili, da opravljajo bogoslužno daritev. Preganjanje kristjanov ni nekaj "zgodovinskega", torej nekaj, kar se je dogajalo v prvih stoletjih po Kristusu, ampak bolj ali manj traja že celi dve tisočletji. danes se o preganjanju kristjanov zelo malo govori, čeprav le-ti predstavljajo tri četrtine vseh, ki so v današnjem svetu preganjani zaradi vere. Na ta podatek sem naletel nedavno. Danes smo dosti bolje obveščeni o tem, kako so takšni in drugačni kristjani in "kristjani" preganjali "drugačne" (kar je sicer treba vedeti v spomin in opomin!), kot o tem, kaj se ta hip dogaja s kristjani v severni Nigeriji, Iraku, Egiptu, Indoneziji, Severni Koreji, Saudovi Arabiji in drugih državah. Zelo redno smo obveščani o zločinu v  Srebrenici (kar je sicer popolnoma pravilno),  istočasno pa nigerijske, indonezijske, iraške in druge sodobne "Srebrenice" ostajajo v temi ali polmraku, da se ne bi slučajno komu zamerili. Kakorkoli, Jezus svojim učencem ni obljubljal, da bodo relevantni, ampak ravno to, da bodo preganjani.

Toda tudi ob preganjanjih ima Sveti Duh posebno vlogo. S tem v zvezi je Jezus rekel učencem: "Kadar vas bodo vlačili pred shodnice, pred vladarje in oblasti, ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti Sveti Duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči."  (Lk 12,11.12)  Resničnost teh besed se je dokazala, ko so apostoli, ki so bili ob Jezusovem križanju popolnoma prestrašeni, po njegovem vstajenju pa še vedno precej zmedeni, po prejemu Svetega Duha neustrašno oznanjali evangeljsko resnico. Še več, vsi razen enega so pretrpeli mučeniško smrt. 

Tudi kristjanom v "razvitem svetu", ki mu vlada ideologija "človekovih pravic", se lahko prej ali slej prigodijo podobne ali celo enake stvari. Smo na to pripravljeni?Ni komentarjev: