27. december 2013

Vinko Ošlak: RKC in naša politika

 ...
Rimska cerkev je izrazita cerkev tega sveta, ki povsem ignorira Jezusovo pričevanje, kako njegovo kraljestvo ni od tega sveta (Janez 18,36). Ta cerkev je nastala po zlitju oblastne strukture rimskega cesarstva v času njegove največje dekadence, poganskih kultov v državi in ljudstvu in ostankov krščanskega verovanja v skupnostih, zato vse te elemente najdemo tudi v njenem današnjem obstoju in delovanju. Predvsem pa je to imperialna cerkev, ki za svojo samoutemeljitev potrebuje dvoje smešnih stvari, ki so prav v teh dneh spet poživile svetovno medijsko plažo: lažno darilno pogodbo cesarja Konstantina in legendo o Petrovem bivanju in smrti v Rimu in o najdenih – prav njegovih – kosteh. Na teh dveh temeljih počiva rimska herezija. Tako ni čudno, da se ta cerkev skozi vso zgodovino obnaša kot država – ne med državami – ampak nad vsemi drugimi državami. In tudi njej ena sama država na tem svetu ni dovolj. Poleg brezozemeljske držav Sveti sedež, ki z nunciji vzdržuje diplomatske stike z drugimi državami (kar se med slovenskimi novinarji še do danes ni razvedelo), poleg teritorialne države Vatikan, Mussolinijeve podkupnine papežu za mižanje ob njegovih zločinih, je v Rimu še sedež tretje cerkvene države, to je Suverenost Malteškega reda. Temu se pravi norčevanje iz Kristusa in njegovega nauka in zgleda!
 ...
Katolicizem ni bil največja nesreča slovenske zgodovine samo v času „pokristjanjenja” na, žal, skvarjen katoliški način, pa v času protireformacije, ko je bil tako Slovencem za pol tisočletja zaprt vstop v družino tistih evropskih narodov, ki so smeli sami brati Božjo besedo in so nam danes svetal zgled, čeprav je tudi njihova vera že upadla in tako upada tudi njihova siceršnja zglednost, ampak je to največja nesreča za narod tudi danes. To, kar ljudje v zgodovinski dezorientaciji pripisujejo izključno komunizmu, je v resnici stara katoliška formula, ki je po svoji naravi fašistoidna, fašizem in komunizem pa sta zlahka zamenljiva[...]
 ...

Dostop do celotnega besedila na Novorojen.si >>>


Ni komentarjev: