06. april 2012

Albert Lee: Kralj našega življenja

El Greco: Kristus na križu
“Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih.” 
                                                                      (1 Kor 15,3)
 
Pred več kot 2000 leti je Poncij Pilat v Jeruzalemu ukazal, da obesijo na križ naslednji napis: "Jezus Nazarečan, kralj Judov". Morda je Pilat poskušal prestrašili ljudi in jim vzeti voljo, da ne bi okronali svojega kralja.

Kralj Judov. Ali je bila to izvirna misel tistega časa? Mogoče se je pojavila, ko so modri z Vzhoda vprašali: “Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj?” (Mt 2,2).  Iskali so izpolnitev obljube: “Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.”  (Iz 9,5).  Verovali so, da je Jezus ta Otrok.

Pozneje. ko je bil  Jezus križan, so nekateri vpili: “Če si Božji Sin, [...] stopi s križa!” (Mt 27,40). Hoteli so se prepričati, ali je Jezus resnično Kralj. Toda Jezus ni sestopil s križa. Pravi smisel križa je,  da je “Kristus umrl za naše grehe”. Ta, ki je plačal kazen za naše grehe, je Bogu Očetu omogočil, da nam jih odpusti.

Tudi tisti, ki prejmejo Božje odpuščanje grehov in zaprosijo Jezusa Kristusa, da jim postane osebni Zveličar in Gospod, lahko naredijo zgolj eno: da mu z iskrenim srcem služijo  z vsem svojim življenjem.
                           On je Kralj našega življenja.

Kralj mojega življenja, sedaj te kronam, kajti edino tebi pripada vsa slava in moč. Pomagaj mi, da ne pozabim Golgote in tvoje s trnjem okronane glave. Slavim te in častim, ker si vreden vse slave in časti.

_____________________________
Vir: Plamenica, 3/12


Ni komentarjev: